دوره کشاورزی

کاشت تا فرآوری زعفران (مقدماتی)

هدف این دوره آشنایی فراگیران با اصول کشت زعفران می‎باشد.
هزینه ثبت نام

ارسال رایگان

خرید با اطمینان

پشتیبانی فروشگاه

کاشت تا فرآوری زعفران (مقدماتی)

معرفی
زعفران به عنوان گران بهاترین محصول کشاورزي و دارویی جهـان جایگاه ویژه‎اي در بین محصولات صنعتی و صادراتی ایران دارد و در صنایع غذایی، بهداشتی و آرایشی، دارویی، رنگرزي، عطرسازي و هنر کاربرد دارد. در طب جدید بررسی‎ هاي انجام شده نشان مـی‎دهـد کـه زعفران باعث کاهش کلسترول و تريگلیسیرید خون شده و همچنین به عنوان داروي ضد سرطان مطرح اسـت و در طب قدیم به عنوان آرام بخش، خلط‎ آور، نشاط‎ آور، تحریک‎ کننـده معـده، برطـرف‎ کننـده اسپاسـم و قاعده‎ آور شناخته شده است.
متاسفانه با گسترش سطح زیرکشت زعفران، میانگین عملکرد در استان‎هاي خراسان رضوي و جنوبی به ترتیب به 34/3 و 58/3 کیلوگرم در هکتار کاهش یافته است و این امر طلب می‎نماید تا شیوه‎ هاي نـوین تولید زعفـران مورد توجه قرار گیرد و در حال حاضـر تمایل بـه افـزایش کشت زعفران در اسـتان‎هاي مختلف سبب شده است که برخی بدون اطلاعات کافی از نیازهاي غذایی و شرایط مناسب کاشت اقدام به زعفران کاري نمایند. با توجه به این که عوامل متعددي از جمله تاریخ کشت، اندازه پیاز، درجـه حرارت خاك، انبارداري بنه ‎هاي بذري، انواع کود شیمیایی، دامی و بیولوژیک، تراکم، اقلیم و علف‎ هاي هـرز و غیره تأثیر زیادي بر کمیت و کیفیت زعفران تولید شده دارد، عدم اطلاع از شرایط مناسب کاشـت سـبب کاهش عملکرد در واحد سطح شده است. با توجه به این که عملکرد اقتصادي این گیاه مربـوط بـه انـدام زایشی یعنی کلاله‎ ها می‎باشد و آغازش و تکوین این اندام زیر سطح خاك صورت می‎گیرد و تنهـا بخـش کوچکی از رشد خود را روي سطح خاك سپري می‎نمایند، لذا تأمین عناصر غـذایی مـورد نیاز بنه‎هاي زعفران می‎تواند نقش مهمی در ظهور بیشترین تعداد گل داشته باشد. این گیاه بدلیل صفات ویژه زراعی و فیزیولوژیکی در زمین‎هاي کم ‎نهاده و به عنوان گیاه جایگزین در نظـام‎ هـاي کشـاورزي پایـدار مـورد توجـه است و در بین گیاهان زراعی به دلیل نیاز آبی کم، ایجاد شغل در ایام بیکاري کشاورزان و درآمد کافی براي آنها از جایگاه ویژه‎ اي برخوردار است، این گیاه در مناطق نیمه گرمسیري و داراي زمستان‎ هاي ملایم و تابستان‎ هاي گرم و خشک به خوبی می‎ روید. لذا، آموزش تولید و پرورش زعفران به طور صحیح با توجه به روش‎ هاي روزآمد علمی ضرورت دارد.
اهداف
هدف این دوره آشنایی فراگیران با اصول کشت زعفران می‎باشد.
مخاطبین
دوره آموزشی مورد نظر برای افرادی که دارای حداقل مدرک دیپلم هستند و علاقمند به شرکت در این دوره آموزشی هستند، بلامانع می‎باشد.
سرفصل
فراگیران در این دوره با مقدمه و کلیات، کاشت، داشت و نگهداری، فرآوری زعفران و تجارت زعفران آشنا می‌شوند.
تعداد جلسات
این دوره در 19 جلسه ارائه می‎گردد.
شرایط قبولی
شرط قبولي در دوره، كسب 60 درصد از مجموع 100 امتياز دوره است.
محل برگزاری دوره
مراکز الغدیر و شماره 2 نصف‎راه و شهرستان‎ها (برای اطلاعات بیشتر در مورد مراکز کلیک کنید)

 

این آیتم در مدل های زیر در دسترس است

کاشت تا فرآوری زعفران (مقدماتی)-تبریز
هزینه ثبت نام: 4,700,000 ریال
کاشت تا فرآوری زعفران (مقدماتی)-شهرستان
هزینه ثبت نام: 3,760,000 ریال
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای سازمان جهاد دانشگاهی آ ش محفوظ میباشد.
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟