دوره‌های علوم کامپیوتر

Photoshop (مقدماتی)
دوره‌های علوم کامپیوتر

Photoshop (مقدماتی)

۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
Photoshop (پیشرفته)
دوره‌های علوم کامپیوتر

Photoshop (پیشرفته)

۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی)
دوره‌های علوم کامپیوتر

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی)

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
برنامه نویسی به زبان C++ (پیشرفته)
دوره‌های علوم کامپیوتر

برنامه نویسی به زبان C++ (پیشرفته)

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
ICDL
دوره‌های علوم کامپیوتر

ICDL

۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال