دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزارهای Safe, Etabs, SAP (پیشرفته)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزارهای Safe, Etabs, SAP (پیشرفته)

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
۳D MAX
دوره‌های فنی و مهندسی

۳D MAX

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
AutoCAD (پیشرفته)
دوره‌های فنی و مهندسی

AutoCAD (پیشرفته)

۱۵٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
AutoCAD (مقدماتی)
دوره‌های فنی و مهندسی

AutoCAD (مقدماتی)

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزار CATIA (سطح پیشرفته)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزار CATIA (سطح پیشرفته)

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزار CATIA (سطح متوسط)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزار CATIA (سطح متوسط)

۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎ افزار CATIA (سطح مقدماتی)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎ افزار CATIA (سطح مقدماتی)

۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
الگوریتم ‎های فراابتکاری و کدنویسی آنها در MATLAB
دوره‌های فنی و مهندسی

الگوریتم ‎های فراابتکاری و کدنویسی آنها در MATLAB

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزارهای Safe, Etabs, SAP (مقدماتی)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزارهای Safe, Etabs, SAP (مقدماتی)

۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم ‎افزار Arc GIS (پیشرفته)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم ‎افزار Arc GIS (پیشرفته)

۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال