دوره‌های فنی و مهندسی

طراحی معماری و نقشه‎های اجرایی با نرم‎افزار REVIT
دوره‌های فنی و مهندسی

طراحی معماری و نقشه‎های اجرایی با نرم‎افزار REVIT

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزار CATIA (سطح پیشرفته)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزار CATIA (سطح پیشرفته)

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزار CATIA (سطح متوسط)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزار CATIA (سطح متوسط)

۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎ افزار CATIA (سطح مقدماتی)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎ افزار CATIA (سطح مقدماتی)

۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال
الگوریتم ‎های فراابتکاری و کدنویسی آنها در MATLAB
دوره‌های فنی و مهندسی

الگوریتم ‎های فراابتکاری و کدنویسی آنها در MATLAB

۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزارهای Safe, Etabs, SAP
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزارهای Safe, Etabs, SAP

۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم‎افزار Arc GIS
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم‎افزار Arc GIS

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
نرم ‎افزار Arc GIS (مقدماتی)
دوره‌های فنی و مهندسی

نرم ‎افزار Arc GIS (مقدماتی)

۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال