دوره‌های کشاورزی

ساخت صابون های گیاهی
دوره‌های کشاورزی

ساخت صابون های گیاهی

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی
دوره‌های کشاورزی

کاشت، داشت و برداشت گیاهان دارویی

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
پرورش و تولید خیار گلخانه‌ای در بسترهای خاکی
دوره‌های کشاورزی

پرورش و تولید خیار گلخانه‌ای در بسترهای خاکی

۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
اصول و مبانی کشت هیدروپونیک
دوره‌های کشاورزی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
زنبورداری (کاربردی)
دوره‌های کشاورزی

زنبورداری (کاربردی)

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
کشت تا فرآوری زعفران
دوره‌های کشاورزی

کشت تا فرآوری زعفران

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
پرورش صنعتی قارچ‎های خوراکی
دوره‌های کشاورزی

پرورش صنعتی قارچ‎های خوراکی

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
تربیت و هرس درختان میوه
دوره‌های کشاورزی

تربیت و هرس درختان میوه

۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال