دوره‌های کشاورزی

پرورش و تولید خیار گلخانه‌ای در بسترهای خاکی
دوره‌های کشاورزی

پرورش و تولید خیار گلخانه‌ای در بسترهای خاکی

۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
اصول و مبانی کشت هیدروپونیک
دوره‌های کشاورزی

اصول و مبانی کشت هیدروپونیک

۶٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
زنبورداری (کاربردی)
دوره‌های کشاورزی

زنبورداری (کاربردی)

۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
کاشت تا فرآوری زعفران
دوره‌های کشاورزی

کاشت تا فرآوری زعفران

۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
پرورش صنعتی قارچ‎های خوراکی
دوره‌های کشاورزی

پرورش صنعتی قارچ‎های خوراکی

۸٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
تربیت و هرس درختان میوه
دوره‌های کشاورزی

تربیت و هرس درختان میوه

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال