دوره‌های پزشکی

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه
دوره‌های پزشکی

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه

۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
کمک‎های اولیه و فوریت‎های پزشکی
دوره‌های پزشکی

کمک‎های اولیه و فوریت‎های پزشکی

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
اصول عملکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی
دوره‌های پزشکی

اصول عملکرد و تعمیرات تجهیزات پزشکی

۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال