دوره‌های پزشکی

طب سنتی ۴ (تغذیه در طب سنتی ایران)
دوره‌های پزشکی

طب سنتی ۴ (تغذیه در طب سنتی ایران)

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
طب سنتی ۳ (آشنایی با گیاهان پر مصرف و مفردات غذایی)
دوره‌های پزشکی

طب سنتی ۳ (آشنایی با گیاهان پر مصرف و مفردات غذایی)

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
طب سنتی ۲ (اصلاح سبک زندگی)
دوره‌های پزشکی

طب سنتی ۲ (اصلاح سبک زندگی)

۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال
کاربرد درمانی گیاهان دارویی (۲)
دوره‌های پزشکی

کاربرد درمانی گیاهان دارویی (۲)

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
کاربرد درمانی گیاهان دارویی (۱)
دوره‌های پزشکی

کاربرد درمانی گیاهان دارویی (۱)

۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
دستیار کنار دندانپزشک
دوره‌های پزشکی

دستیار کنار دندانپزشک

۳۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
تکنسین داروخانه پیشرفته
دوره‌های پزشکی

تکنسین داروخانه پیشرفته

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه
دوره‌های پزشکی

آموزش مقدماتی تکنسین داروخانه

۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
کمک‎های اولیه و فوریت‎های پزشکی
دوره‌های پزشکی

کمک‎های اولیه و فوریت‎های پزشکی

۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال