دوره‌های زبان

زبان ترکی آذربایجانی
دوره‌های زبان

زبان ترکی آذربایجانی

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
زبان ترکی استانبولی
دوره‌های زبان

زبان ترکی استانبولی

۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
زبان عربی
دوره‌های زبان

زبان عربی

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
زبان روسی
دوره‌های زبان

زبان روسی

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
زبان آلمانی
دوره‌های زبان

زبان آلمانی

۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
زبان فرانسه
دوره‌های زبان

زبان فرانسه

۹٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
بحث آزاد به زبان انگلیسی (Free Discussion in English)
دوره‌های زبان

بحث آزاد به زبان انگلیسی (Free Discussion in English)

۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
تربیت مدرس زبان انگلیسی (English Teacher Training)
دوره‌های زبان

تربیت مدرس زبان انگلیسی (English Teacher Training)

۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال
آزمون آزمایشی آیلتس (IELTS Mock Exam)
دوره‌های زبان

آزمون آزمایشی آیلتس (IELTS Mock Exam)

۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال