حسابداری

تعداد بازدید:۳۸
حسابداری

معرفی

با توجه به نیاز اساسی برخی از شاغلین سازمانها و علاقمندان جویای کار، جهت آموزش برخی دوره های آموزشی کاربردی، معاونت آموزشی جهاددانشگاهی استان آذربایجان شرقی دوره های آموزشی حسابداری را برگزار می کند.

مخاطبین

این دوره آموزشی کوتاهمدت برای افرادی که خواستار آشنایی عملی با دوره حسابداری هستند، در نظر گرفته شده است

عناوین اصلی دوره، تعداد ساعات و شهریه 

ردیف

عنوان اصلی دوره

میزان ساعت

شهریه- ریال

برای سال 1401

1

مالی1

32

11.500.000

2

مالی2

48

14.500.000

3

مالی3

48

14.500.000

4

حسابداری با کامپیوتر

32

14.500.000

5

حسابداری صنعتی

48

14.500.000

6

حسابداری مالیاتی

32

14.500.000

 

شرایط قبولی

شرط قبولی در دوره، کسب ۶۰ درصد از مجموع ۱۰۰ امتیاز دوره است.

محل برگزاری دوره

مرکز آموزش کوتاه مدت آبرسان در تبریز و شهرستان ها  (برای اطلاعات بیشتر در مورد مراکز کلیک کنید)