محصولات

۳D MAX
دوره‌های علوم کامپیوتر

۳D MAX

۱۵٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال
AutoCAD (پیشرفته)
دوره‌های علوم کامپیوتر

AutoCAD (پیشرفته)

۹٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
Photoshop (مقدماتی)
دوره‌های علوم کامپیوتر

Photoshop (مقدماتی)

۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال
Photoshop (پیشرفته)
دوره‌های علوم کامپیوتر

Photoshop (پیشرفته)

۹٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال
AutoCAD (مقدماتی)
دوره‌های علوم کامپیوتر

AutoCAD (مقدماتی)

۸٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال
برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی)
دوره‌های علوم کامپیوتر

برنامه نویسی به زبان C++ (مقدماتی)

۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال