مقررات آموزشی و انضباطی

قوانین آموزشی و انضباطی

1- رعایت موازین اخلاقی، حجاب اسلامی و ضوابط کلی جهاد دانشگاهی در مراکز و کلاس ها الزامی بوده و عدم رعایت آن موجب محرومیت از ادامه شرکت در کلاس خواهد بود.

2- رعایت نظم و انضباط در مراکز و حضور به موقع در کلاس ها الزامی می باشد.

3- تشکیل کلاس ها منوط به حد نصاب می باشد.

4- حد نصاب قبولی برای دوره های مختلف متفاوت می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حد نصاب قبولی دوره های مختلف و دیگر اطلاعات اینجا را کلیک کنید.

5- فراگیران طبق برنامه تعیین شده از سوی مرکز آموزشی موظف به حضور مرتب در کلاسها می‌باشد و حداکثر غیبت مجاز اعم از موجه و غیر موجه 1/4 (یک چهارم) مجموع ساعات دوره است. در صورت غیبت بیش از حد مجاز دوره، شرکت فراگیر در آزمون پایان دوره توسط مرکز تعیین تکلیف خواهد شد.

6- حضور فراگیر در همه آزمون های تعیین شده در دوره الزامی می باشد.

7- هرگونه تقلب در آزمون ها تخلف محسوب شده و نمره 0/25 در آن آزمون منظور می شود.

8- مشاهده نمرات کلیه دوره ها از طریق سامانه رویش خواهد بود. برای مراجعه به سامانه رویش اینجا را کلیک کنید) جهت این کار، لازم است ابتدا فراگیران با استفاده از کدملی خود وارد سامانه شده و به قسمت "کلیه دوره ها" و سپس "مشاهده نمرات" مراجعه نمایند.

قوانین دوره‌های زبان

9- اگر فراگیری برای اولین بار متقاضی شرکت در دوره های زبان باشد، می بایست یا از سطح اول هر دوره (کودکان، نوجوانان و بزرگسالان) شروع کند و یا در صورت داشن دانش قبلی زبان، در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و در سطح قبولی ثبت نام نماید.

10- فراگیرانی که در حال تحصیل در دوره های عمومی زبان های خارجی باشند و یا در هر یک از دوره ها مردود شده باشند، حق شرکت در آزمون تعیین سطح را ندارند.

11- فراگیرانی که بیش از یک ترم وقفه آموزشی داشته باشند، موظف به شرکت در آزمون تعیین سطح می باشند.