مراکز آموزشی

مرکز آموزش دانشگاه تبریز

نشانی: تبریز – بلوار 29 بهمن – دانشگاه تبریز – ساختمان جهاددانشگاهی (ویژه دانشجویان)

تلفن: 95 48 36 33-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

مرکز آموزش شماره 1 (آبرسان)

نشانی: تبریز – خیابان امام خمینی(ره) – نرسیده به چهارراه آبرسان – اول کوی بزرگمهر

تلفن: 2-0431 37 33-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

مرکز آموزش شماره 2 (نصف راه)

نشانی: تبریز – میدان جهاد (نصف راه) – روبروی کلینیک کوثر – اول کوی فیروز

تلفن: 38 00 44 34-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

مرکز آموزش شماره 3 (دوکمال)

نشانی: تبریز – چهارراه آبرسان – بالاتر از بیمارستان شمس – خیابان شیخ کمال

تلفن: 5-44 57 55 36-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

مرکز آموزش شماره 4 (الغدیر)

نشانی: تبریز – یکه دکان – فرهنگسرای بزرگ الغدیر – آموزش های شهروندی

تلفن: 71 39 66 32-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

مرکز آموزش شماره 5 (شهرستان میانه)

نشانی: میانه – خیابان امام خمینی(ره) – ساختمان امیر

تلفن: 27 76 22 52-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

 

مرکز آموزش شماره 6 (شهرستان مرند)

نشانی: مرند – چهارراه هفت تیر – خیابان هفت تیر – ساختمان غیبی

تلفن: 04 21 22 42-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر

مرکز آموزش شماره 7 (شهرستان عجبشیر)

نشانی: عجبشیر – خیابان کبودان – اول دیزج – ساختمان قلم چی

تلفن: 96 26 62 37-041

ساعات کار: 8 صبح الی 7 عصر